O uchu igielnym, zastosowaniach światła i tajnikach produkcji leków

11 marca br. Młodzi Odkrywcy, razem z prof. nadzw. dr. hab. Stanisławem A. Różańskim próbowali dociec jak duże jest ucho igielne? Spotkanie składało się z dwóch części: teoretycznej, podczas której dzieci poznały podstawowe zagadnienia związane ze zjawiskiem interferencji i dyfrakcji światła na niewielkich przeszkodach, budowę i zasadę działania mikroskopu oraz zasadę działania lasera i własności światła laserowego. Podczas części praktycznej studenci dokonywali obserwacji małych przedmiotów pod mikroskopem, a następnie wyznaczali ich rozmiary z wykorzystaniem światła laserowego (zjawisko dyfrakcji i interferencji światła na niewielkich przeszkodach).

Spotkanie zatytułowane Jak powstała żarówka, czyli o historii światła i jego zastosowaniach poprowadzili pracownicy firmy Philips Lighting Poland: Maja Możejko, Merlijn Janssen i Paweł Morawski, którzy przedstawili historię sztucznego światła oraz zaprezentowali i przetestowali z dziećmi nowe trendy w przemyśle oświetleniowym.
Zaprosili studentów do… quizu, którego fragmenty prezentujemy TUTAJ.

Dr n. med. Wojciech Musiał odsłonił przed Młodymi Odkrywcami tajniki produkcji leków. Podczas zajęć studenci dowiedzieli się czym są współczesne leki oraz jakie techniki stosuje się w ich produkcji; co to jest toksyczność, jaki obieg w organizmie mają leki, jakie zadania stoją przed biotechnologiami w ich codziennej pracy. Poznali także nutraceutyki, dowiedzieli się także o naturalnych produktach m.in. z... pasieki.
Skosztowali jabłek i marchewek od lokalnych rolników.