Kreatywna helisa i pancake's

22 kwietnia Młodzi Odkrywcy z dr Justyną Witkowską, poznawali genetykę na wesoło. Podczas zajęć pt. „Superhelisa, czyli zakręcone DNA” zapoznani zostali z modelem budowy DNA, który sami budowali  w ramach mini warsztatów… origami.
Dr Marlena Bielak spotkanie pt. „Easter Meeting” dedykowała zwyczajom wielkanocnym w Europie i USA. Studenci poznali tematyczne słownictwo oraz wzięli udział w grach i zabawach językowych związanych z tematyką wiosenno-wielkanocną.
Dr Tomasz Róg w trakcie spotkania zatytułowanego „We’re going on a bear hunt!” rozwijał w dzieciach szeroko rozumianą kreatywność. Odkrywcy nauczyli się popularnej w Anglii rymowanki oraz wykonali związane z nią prace plastyczne. Studenci poznali kilka podstawowych technik twórczego myślenia oraz przećwiczyli je na różnych przykładach zadań.
Wyzwaniem dla studentów były kolejne zajęcia z wykorzystaniem języka angielskiego pt. „Pancake Day or Shrove Tuesday”, które poprowadziły mgr Edyta Krajewska i mgr Ewa Rogozińska. Dzieci podczas krótkich scenek poznały czasowniki put, make, break, beat, add, mix, leave. Uczestniczyły w grach i wyścigach z podrzucaniem naleśników zrobionych z tektury i ozdobionych bibułką („tossing pancakes”).