Za nami ostatnie zajęcia w grupach – roboty humanoidalne, kulturowe imponderabilia, trudności etymologiczne

Podczas zajęć 3 czerwca br. pt. Words with funny and interesting etymologies, prowadzonych przez dra Marcina Krawczaka młodzi adepci nauki zostali zapoznani z etymologiami popularnych wyrazów i zwrotów w języku angielskim. Podczas zajęć wykorzystana została mini-prezentacja multimedialna, a pozostała część dedykowana była interakcji z uczestnikami (burza mózgów, praca ze słownikiem). Celem zajęć było wyjaśnienie w zrozumiały sposób wybranych procesów językowych, które prowadzą do stworzenia danego słowa czy zwrotu, a to pochodzenie jest w wielu przypadkach bardzo oryginalne.

Dr Maciej Laskowski poprowadził zajęcia pt. Cultural curiosities that you will not find in a typical coursebook, z elementami języka angielskiego. Podczas spotkania przekazał informacje z zakresu kultury, które z definicji wydają się niesamowite czy wręcz nieprawdziwe, a jednak znajdują swe potwierdzenia w historycznych/kulturowych źródłach. Zachęcał uczestników zajęć do zadawania licznych pytań, by móc przeprowadzić mnóstwo spekulacji i domysłów. Zajęcia były wzbogacone o wielkoformatowe mapy świata i Europy, żeby dzieci poszerzały swą wiedzę i horyzonty myślowe.

Mgr inż. Paweł Szubert opowiedział studentom o możliwościach wykorzystania sensorów w robotach mobilnych. Przed dziećmi prezentowały się roboty, również humanoidalne, wykorzystujące podczerwień do autonomicznego ruchu. Młodzi odkrywcy dokonywali pomiaru i oceny odległości za pomocą fal ultradźwiękowych, przy wykorzystania układów mikroprocesorowych. Nauczyli się również obsługi samochodu z napędem wodorowym.