Muzyka i emocja drogą do aktywności

Niebanalnie poprowadzone zajęcia muzyczne i plastyczne spotkały się z entuzjazmem ze strony Słuchaczy Akademii Młodych Odkrywców!

Jak wyrazić to, co czuję?

Tradycyjne formy wyrazu poprzez rysunek i muzykę posłużyły młodym odkrywcom podczas minionych zajęć. Głównym przesłaniem było uświadomienie dzieciom, że mają prawo do przeżywania wszystkich emocji, lecz nie do krzywdzenia innych. 

Uczestnicy akademii przekonali się, że muzyka, taniec czy prace plastyczne mogą posłużyć do wyrażania swoich emocji i do radzenia sobie z nimi. Podczas zajęć muzycznych dzieci poznały pojęcie akcentu metrycznego, rytmu oraz alfabetu muzycznego, wszystko to oczywiście poprzez zabawy i taniec. Usłyszały bajkę o nutkach, której główną bohaterką była Piosenka, dowiedziały się, że pauza to cisza muzyczna, a także opanowały sztukę wyrażania wyklaskanego rytmu za pomocą… kolorowych karteczek różnej wielkości.  

Zajęcia plastyczne stały się pretekstem do rozmowy o emocjach, o tym, jak je odczuwamy i jak zmienia się nasza twarz pod ich wpływem. Najmłodsi studenci dowiedzieli się, że miny są sygnałem naszych emocji, obserwowali, co dzieje się z elementami twarzy i poznali sposoby ich rysowania. Dzieci posługiwały się emotikonami, jako znakami graficznymi wyrażającymi nasze stany emocjonalne. Świetnie bawiąc się przy rysowaniu, ćwiczyły zmysł obserwacji i trenowały rękę. Uwieńczeniem zajęć było rysowanie własnego autoportretu, odzwierciedlającego stan ducha podczas warsztatów.