Quad/Graphics Europe partnerem kierunków inżynierskich PWSZ

Wspólne prowadzenie studiów o profilu praktycznym to podstawowy zapis umowy, którą zawarła 20 lutego Firma Quad/Graphics z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile.
Na tę chwilę, czterech wybranych studentów kierunku elektrotechnika skorzysta z prestiżowego szkolenia w firmie, będącej potentatem w branży poligraficznej na świecie.

Rektor PWSZ - prof. Donat Mierzejewski, podkreślił znaczenie profilu praktycznego w kształceniu studentów - doskonale przygotowanych do wejścia na rynek pracy. Zamierzeniem Uczelni jest prowadzenie studiów dualnych, dających szerokie perspektywy rozwoju zawodowego naszym studentom, dlatego też niezwykle cenimy otwartość świata biznesu na współpracę z nami.

Quad Graphics jest firmą komercyjną, dlatego też dla nas istotny jest fakt, że stosunkowo niewielkim kosztem firma może zyskać potencjalnych pracowników, którzy szkoleni są już w trakcie studiów - stwierdził Tomasz Kędziora, Wiceprezes Zarządu Quad/Graphics. W przyszłości, być może będziemy kierowali studentów także do naszej placówki w USA - tak jak naszych pracowników.

W podpisaniu umowy udział wzięli także amerykańscy przedstawiciele firmy, którzy pytani o korzyści dla studentów, odpowiedzi - Przede wszystkim specjalistyczna praktyka, będziemy wdrążać studentów do pracy w przygotowaniu oprogramowania, przy budowie sieci firmowych, przy serwerach. Studenci PWSZ będą angażowani również w rozwiązywanie problemów inżynierskich - wiele zależy od nich samych, od ich umiejętności, wiedzy zdobytej na studiach oraz zaangażowania.