Spawanie metali- wymagania, badania i nowe technologie

W piątek 6 listopada 2009 r. Koło Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP przy PWSZ oraz Koło SIMP Spawalników w Pile zorganizowały seminarium naukowe poświęcone badaniom w spawalnictwie, nowemu systemowi szkolenia spawaczy w Polsce oraz innowacyjnym metodom spawania.
Dużą wartość wniosła do seminarium część praktyczna, zrealizowana w Pracowni Spawalnictwa Uniwersytetu Oświatowego w Pile.
Seminarium spotkało się z ogromnym zainteresowaniem - wzięło w nim udział ponad 140 osób zawodowo związanych z tą specjalistyczną dziedziną wiedzy. Byli to pracownicy rozmaitych firm z Piły i okolicznych miejscowości, a także naukowcy i studenci kierunków inżynierskich.
Organizacja seminarium i jego poziom merytoryczny zostały ocenione przez uczestników bardzo wysoko, potwierdzając potencjał dydaktyczny Instytutu Politechnicznego PWSZ w Pile. Zrodził się więc pomysł podejmowania kolejnych, istotnych dla środowiska, tematów badawczych i praktycznych podczas kolejnych seminariów naukowych, zapowiedzianych już na najbliższe miesiące.