Fizyczny świat dźwięków i ciszy

Zakończył się trzeci wykład prof. nadzw. dr Stanisława A. Różańskiego w ramach projektu eNgage – FIZYKA JEST PIĘKNA. Tym razem profesor zabrał uczniów w ŚWIAT DŹWIĘKÓW I CISZY, podczas którego przedstawił podstawowe wiadomości dotyczące fal mechanicznych ze szczególnym uwzględnieniem fal dźwiękowych.

Aby uczniowie lepiej zrozumieli świat fizyki, profesor zaprezentował szereg doświadczeń m.in.:
• fale na wodzie – dyfrakcja i interferencja fal,
• zjawisko rezonansu mechanicznego na przykładzie wahadeł,
• zjawisko rezonansu mechanicznego na przykładzie kamertonów,
• śpiewające rurki i rurki Rijke,
• zjawisko dudnień i zjawisko echa,
• wzbudzanie drgań własnych na przykładzie kieliszka,
• efekt Dopplera,
• analiza widmowa dźwięków z wykorzystaniem transformaty Fouriera,
• fale stojące na sznurze i na pętli,
• figury Chladniego,
• rura Rubensa.

Nie zabrakło również konkursów z nagrodami, podczas których uczniowie musieli wykazać się zdobytą wiedzą na temat fal mechanicznych.