Kolejne dwie umowy

Oferta studiów dualnych dla studentów Instytutu Politechnicznego mocno się powiększa. 30 kwietnia Rektor podpisał kolejne dwie umowy.
Pierwsza zawarta z Firmą P.U.H. „Gólcz i Synowie” Mieczysław Gólcz – umowę sygnował p. Sebastian Gólcz.
Firma „Gólcz i Synowie” specjalizuje się w transporcie międzynarodowym. Głównymi kierunkami działań są Belgia, Niemcy, Holandia, do których transportuje się ładunki firm działających m.in. w Pile, Wielkopolsce oraz w województwach lubuskim i kujawsko-pomorskim.

Druga umowa została podpisana z p. Leszkiem Guderskim, właścicielem firmy transportowej AGA-Guderski Transport & Logistyka. Firma prowadzi współpracę w zakresie usług transportowych z wieloma liczącymi się na krajowym i światowym rynku producentami. Posiada umowy w zakresie transportu z tak znanymi przedsiębiorstwami jak: Philips Lighting Poland S.A. czy Winkowski Sp. z o.o.