Ciekłe kryształy

Kolejny raz prof. Stanisław Różański zabrał uczestników w świat ciekłych kryształów, które stały się powszechnie wykorzystywanymi materiałami w konstrukcji urządzeń służących do obrazowania informacji, czyli wyświetlaczy w zegarkach, sprzęcie multimedialnym, sprzęcie agd, telefonach komórkowych, komputerach, telewizorach, itp.

Na wykładzie omówiono takie zagadnienia jak: termotropowe i liotropowe ciekłe kryształy, ciekłe kryształy w układach biologicznych, pionierskie prace Mięsowicza, faza nematyczna, cholesteryczna i smektyczna, własności optyczne ciekłych kryształów, ciekłe kryształy w kontakcie z powierzchnią, wpływ pola elektrycznego na strukturę ciekłego kryształu, konstrukcja wyświetlaczy ciekłokrystalicznych na przykładzie ekranu telewizora.

W trakcie wykładu zaprezentowane zostały następujące doświadczenia z nematycznym ciekłym kryształem 5CB, z wykorzystaniem mikroskopu polaryzacyjnego oraz kamery podłączonej do mikroskopu:
- formowanie fazy nematycznej,
- przejście z fazy izotropowej do fazy nematycznej,
- defekty struktury ciekłego kryształu,
- orientacja homeotropowa i planarna ciekłego kryształu,
- zjawisko dwójłomności optycznej.