Nowe technologie w spawalnictwie

Okazją do poznania nowinek technicznych z tego zakresu było VII Seminarium Naukowe SPAWANIE METALI – WYMAGANIA, BADANIA, NOWE TECHNOLOGIE, które odbyło się 20 listopada w Instytucie Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile.
Seminarium jest wyjątkową, w skali regionu, możliwością skorzystania z wiedzy praktyków, którzy przedstawią nie tylko nowatorskie metody spawania metali, ale także prowadzone badania oraz system jakości w spawalnictwie.  

Wydarzenie tradycyjnie podzielone zostało na dwie części – pierwsza: przeznaczona dla uczniów, która powiązana była także z DRZWIAMI OTWARTYMI INSTYTUTU – druga, która gromadzi praktyków, specjalistów z zakresu spawania, firmy krajowe i zagraniczne.
Jak każdego roku, prawdziwą atrakcją były pokazy materiałów i akcesoriów spawalniczych oraz przede wszystkim  - możliwość sprawdzenia swoich umiejętności na specjalnych symulatorach spawania, które okazują się niezwykle przydatne w procesie kształcenia przyszłych specjalistów. Dzięki takim wirtualnym stanowiskom spawalniczym, osoba początkująca przechodzi przez podstawowe etapy nauki do bardziej złożonych procesów.

Organizatorami przedsięwzięcia były:
•    Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu Instytutu Politechnicznego PWSZ w Pile
•    Oddział SIMP w Pile
•    Koło SIMP przy PWSZ w Pile
•    Koło Spawalników SIMP w Pile