Z Ministrem Nauki o praktyczności kształcenia

Studia dualne to najbardziej efektywny model kształcenia – tak podsumował tę innowacyjną formę studiów Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wicepremier – Jarosław Gowin, który uczestniczył w Seminarium, organizowanym 21 kwietnia przez naszą Uczelnię.
Podczas Seminarium pn. „Uczelnie wyższe w otoczeniu społeczno-gospodarczym regionu Wielkopolskiego. Studia dualne – wymiana doświadczeń”, Minister miał okazję wysłuchać głosów zarówno przedstawicieli uczelni wyższych, jak i biznesu, ponieważ swoje uwagi przedstawili m.in.: dr inż. Piotr Gorzelańczyk (Instytut Politechniczny PWSZ w Pile), prof. nadzw. dr hab. Wojciech Maliszewski (Instytut Humanistyczny PWSZ w Pile), prof. nadzw. dr hab. Jacek Goc (Prorektor ds. Kształcenia Politechniki Poznańskiej), prof. dr hab. Maciej Pietrzak (Rektor PWSZ w Lesznie). Głos w dyskusji zabrali także Rektorzy: PWSZ w Wałczu – prof. dr hab. Jolanta Witek; PWSZ w Kaliszu - prof. dr hab. inż. Jan Chajda oraz PWSZ w Gnieźnie - prof. dr hab. Józef Garbarczyk.

Niezwykle istotne były także spostrzeżenia przedstawicieli biznesu. Prezes Philips Lighting Poland - Marek Huzarewicz, podkreślił korzyści ze studiów dualnych dla każdej ze stron – zarówno dla studenta, który w danej firmie może wdrożyć w praktykę wiedzę teoretyczną zdobytą na Uczelni oraz ma możliwość pracy z nowoczesnymi technologiami. Korzyści płyną także dla firmy, która zdobywa przeszkolonego pracownika, dostosowanego (już w trakcie studiów) do wymogów pracodawcy. Jest to idealny model win-win, w którym zyskuje każdy.

Spostrzeżenia te poparł również Prezes Marek Barabasz, reprezentujący Zakład Rolniczo-Przemysłowy Farmutil oraz przedstawiciel Firmy Unimetal. Nie zabrakło także konstruktywnej krytyki i propozycji doskonalenia kształcenia w ramach studiów dualnych – przedstawiciel Firmy Sapa Aluminium zaproponował większą współpracę w ramach tworzenia wspólnych programów studiów.  

Korzystając z obecności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Pile, uczelnie oraz przedsiębiorcy, przedstawili także kwestie problematyczne, które wymagałyby wsparcia Ministerstwa – m.in. konieczność rozwiązań w zakresie utajnienia części prac dyplomowanych, tworzonych przez studentów dualnych, w których zawarte są dane poufne firmy, know-how etc. Przedsiębiorcy mówili również o projekcie udogodnień podatkowych dla firm, które współtworzą z uczelniami ten innowacyjny model kształcenia.

Minister Jarosław Gowin podkreślił, iż obecne wyzwania gospodarcze wymagają ścisłej współpracy nauki i biznesu, a projekt studiów dualnych jest idealną odpowiedzią na potrzeby nowoczesnego rynku pracy. Wicepremier potwierdził, iż widzi trwałe miejsce dla państwowych wyższych szkół zawodowych na akademickiej mapie Polski, ponieważ uczelnie te kształcą praktycznie, na potrzeby lokalnych rynków pracy i doskonale współpracują z firmami – nie tylko z wielkimi koncernami, ale również z niezwykle istotnym dla rozwoju regionów - sektorem MSP.

Goście PWSZ w Pile mogli także przekonać się osobiście, jak wygląda realizacja studiów dualnych w praktyce, ponieważ Prezes Marek Huzarewicz, zaprosił uczestników Seminarium do zwiedzania linii produkcyjnej firmy Philips Lighting Poland. Co ważne – efekty swoich działań i wdrożonych projektów, zaprezentowali także studenci PWSZ w Pile (Marian Lewenda, Tomasz Czernik, Tobiasz Zieliński), odbywający praktyki w PLP. Prezes Huzarewicz podkreślił ich wielkie zaangażowanie i kreatywność w zakresie projektów inżynierskich, podsumowując, że - takie perły udało się znaleźć dzięki studiom dualnym.   

Seminarium potwierdziło, iż studia dualne to nowa era kształcenia, która doskonale wpisuje się w europejski model edukacji, dostosowanej do wymogów rynków pracy XXI wieku.