W PWSZ powstało Konsorcjum

Ścisła współpraca nauki z biznesem to doskonały model kształcenia praktycznego, dostosowanego do wymogów rynku pracy. PWSZ w Pile od lat realizuje tę formę nauki, czego najlepszym przykładem są studia dualne na kierunkach inżynierskich.
Od nowego roku akademickiego, możliwości realizacji wspólnych działań Uczelni i przedsiębiorstw, będą jeszcze większe. Wszystko to za sprawą Konsorcjum, które powstało na mocy podpisanej 22 września umowy.

Konsorcjum powstało przede wszystkim, by zwiększyć innowacyjny potencjał naszego regionu. Współpracując z biznesem, możemy aplikować o środki finansowe na realizację specjalistycznych projektów m.in. z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak również z samorządów – podkreślił Rektor PWSZ w Pile prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski.
Korzyści płynąć będą dla obydwu stron. Dzięki pozyskanym środkom możliwe będzie stworzenie laboratoriów nie tylko na Uczelni, ale także w firmach, będących partnerami Konsorcjum – dodał Rektor. Potwierdził to także Andrzej Kabat – współwłaściciel firmy KABAT –  Niezwykle istotne jest, by przybliżyć studentom wiedzę praktyczną na miejscu w firmie, gdzie powstać mogą pracownie ze specjalistycznym sprzętem.   

Pierwsze efekty działań Konsorcjum, widoczne mogą być już niedługo, ponieważ obecnie powstaje pierwszy projekt partnerski – „Regionalne Centrum Innowacji Północnej Wielkopolski”, który może uzyskać dofinansowanie z NCBR lub MNiSW.

W podpisaniu umowy powołującej Konsorcjum, uczestniczyli: prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski (Rektor PWSZ w Pile) wraz z prof. drem hab. inż. Henrykiem Tylickim (Prorektorem PWSZ w Pile), jako reprezentanci lidera Konsorcjum – Uczelni, jak również partnerzy: Wiceprezes Philips Lighting Poland  sp. z o.o. - Wojciech Holk;  współwłaściciel KABAT s.j. - Andrzej Kabat; Dyrektor ds. Handlowych Zakładu Produkcyjno-Usługowo-Handlowego KOMFORT – Adam Kubacki; Dyrektor Naczelny SeaKing Poland Ltd. sp. z o.o. – Ryszard Janczukowicz;  właściciel WOJTASIK. Pracownia architektoniczna – Lech Wojtasik.
W skład Konsorcjum wchodzą także: Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski, jak również SAPA Aluminium sp. z o.o.