Kolejna akcja krwiodawstwa

"Młoda krew ratuje życie" - to motto ogólnopolskiej akcji krwiodawstwa, która miała miejsce również na terenie naszej Uczelni. Akcja ta jest kolejnym przedsięwzięciem powstałym z inicjatywy Polskiego Czerwonego Krzyża, który od 4 lat organizuje edycję swoistego Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych.

Celem Turnieju jest m.in.:

  • poszerzenie grupy honorowych dawców krwi o młodzież uczącą się
  • promocja honorowego krwiodawstwa w społecznościach lokalnych

W naszych szpitalach nadal brakuje tego życiodajnego płynu, dlatego też studenci pilskiej PWSZ, a także dawcy spoza Uczelni, odpowiedzieli licznie na potrzeby banków krwi. Przez autobus Polskiego Czerwonego Krzyża, który od godzin porannych znajdował się na terenie Uczelni, przewinęło się ok. 50 dawców. W sumie udało się wspólnymi siłami zgromadzić 18,450 litra krwi! Wszystkim, którzy przyczynili się do uzyskania takiego wyniku bardzo dziękujemy.