Jak powstaje światło

15 grudnia, grupa uczniów uczestniczyła w wykładzie pt. Jak powstaje światło i jak je wykorzystujemy wygłoszonym przez prof. nadzw. dr. hab. Stanisława Różańskiego w ramach Akademii Licealisty.
W trakcie wykładu omówione zostały takie zagadnienia jak:
- początki świata materialnego, teoria wielkiego wybuchu, model standardowy,
- korpuskularno-falowa natura światła,
- termiczne źródła światła,
- nietermiczne źródła światła - zjawisko fotoluminescencji,
- masery i lasery oraz ich zastosowanie,
- przesyłanie i zapis informacji za pomocą światła.

Wykład ilustrowany był wieloma doświadczeniami z wykorzystaniem różnych źródeł światła. Doświadczenia pokazywały zarówno naturę falową (dyfrakcja i interferencja) jak i naturę korpuskularną (zjawisko fotoelektryczne) światła. Przedstawiono także metody spektroskopowe umożliwiające analizę widmową światła. Po zakończeniu wykładu uczniowie wzięli udział w konkursie z nagrodami ufundowanymi przez PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile.