Od Czochralskiego do ogniw fotowoltaicznych

27 października odbył się IV Piknik Techniczny organizowany w PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile. Przewodnim tematem Pikniku były odnawialne źródła energii oraz ich wykorzystanie.
Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład prof. nadzw. dr. hab. Stanisław Różańskiego pt. Od Czochralskiego do ogniw fotowoltaicznych wygłoszony w ramach grantu otrzymanego od firmy ENERIS.

W pierwszej części wykładu zaprezentowane zostały podstawowe fakty z dramatycznego życiorysu wybitnego polskiego uczonego prof. Jana Czochralskiego odkrywcy metody hodowli monokryształów nazwanej od jego nazwiska metodą Czochralskiego. Metoda ta stosowana jest na całym świecie do hodowli monokryształów krzemu niezbędnych do produkcji układów półprzewodnikowych. W drugiej części wykładu zaprezentowane zostały podstawy fizyczne hodowli monokryształów krzemu metodą Czochralskiego oraz własności półprzewodników typu n i p.
Następnie omówiono zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne i wewnętrzne.
Po omówieniu zjawiska fotowoltaicznego przedstawiono różne metody wytwarzania ogniw fotowoltaicznych oraz zasadę ich działania. Na zakończenie przedstawiono wykorzystanie energii słonecznej w różnych dziedzinach gospodarki i techniki.


 
 
Projekt MOBILNE LABORATORIUM ENERGII ODNAWIALNYCH
jest finansowany z PROGRAMU GRANTOWEGO
"Pomysły chroniące środowisko"