LIGO – tajemnica fal grawitacyjnych

19 stycznia odbył się kolejny wykład w ramach Akademii Licealisty w PWSZ w Pile. Tym razem prof. nadzw. dr hab. Stanisław Różański wygłosił wykład pt. LIGO – tajemnica fal grawitacyjnych, na którym przedstawił uczniom szkół średnich (Zespół Szkół w Wieleniu oraz Zespół Szkół Ekonomicznych w Złotowie), podstawowe informacje na temat ogólnej teorii względności (OTW) Einsteina oraz konsekwencje wynikające z tej teorii (wyjaśnienie przyczyny precesji peryhelimum planet, możliwość istnienia czarnych dziur, ugięcie promieni światła w pobliżu wielkich mas, grawitacyjne zatrzymanie czasu, fale grawitacyjne).

Profesor omówiła także wyniki eksperymentu LIGO, gdzie za pomocą interferometru laserowego dokonano po raz pierwszy na świecie detekcji fal grawitacyjnych. Doświadczenie potwierdziło słuszność OTW dla silnych pól grawitacyjnych, wykryło układ podwójny czarnych dziur o masach około 30 i 60 mas Słońca oraz pokazało, że obserwatorium typu LIGO stanowi obiecującą nową metodę badania Wszechświata z wykorzystaniem fal grawitacyjnych.

Na zakończenie spotkania Profesor przygotował konkurs dotyczący zagadnień przedstawionych na wykładzie - z nagrodami ufundowanymi przez PWSZ w Pile.

Wizyta Szkoły z Wielenia, stała się także podstawą do nawiązania szerszej współpracy z PWSZ w Pile.