O kropkach kwantowych i nanostrukturach

9 marca odbyło się kolejne spotkanie w ramach Akademii Licealisty PWSZ w Pile. Tym razem prof. nadzw. dr hab. Stanisław A. Różański, na wykładzie pt. Kropki kwantowe, nanorurki i inne nanostruktury współczesnej technologii, przybliżył młodzieży licealnej zagadnienia dynamicznie rozwijającej się dziedziny wiedzy dotyczącej wykorzystania obiektów o rozmiarach nanoskopowych – nanotechnologii. W zajęciach uczestniczyli uczniowie z klasy II b z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile pod opieką mgr B. Dzidziula.

W trakcie wykładu prof. Różański pokazał jak można modyfikować za pomocą nanocząstek znane materiały, aby udoskonalić ich własności fizykochemiczne, jaki wpływ mają nanocząstki między innymi na układy biologiczne oraz jaki wpływ mają rozmiary, kształt i własności powierzchni nanocząstek na modyfikację materiałów oraz otoczenia fizycznego, w którym się znajdują.

Szczególną uwagę poświecono nanomateriałom węglowym (fulereny, grafen, nanorurki węglowe, furetyty, itp.), które znajdują olbrzymie zastosowanie przy produkcji materiałów o niespotykanych dotąd właściwościach. Omówiono również metody wykorzystywane do charakterystyki nanocząstek takie jak mikroskopia sił atomowych, skaningowa mikroskopia elektronowa czy dyfrakcja promieni rentgenowskich.

Wykład zakończył konkurs na temat nanostruktur z nagrodami ufundowanymi przez PWSZ w Pile.

Część materiału foto: www.zsstaszica.pila.pl