Autyzm i sztuka fotografii na rozpoczęcie Festiwalu

3 kwietnia rozpoczeliśmy pierwsze spotkania w ramach XI FESTIWALU NAUKI w Pile.
Dr Patrycja Dołowy (sekretarz RUN PAN) zabrała uczestników w niezwykły świat fotografii w sztuce i nauce. Pokazała uczniom i studentom, że tak naprawdę widzimy mózgiem, jak można wpływać na odbiór obrazu, z jakimi koncepcjami fotograficznymi możemy się spotkać, na ile my sami tworzymy obraz. Doskonałym podsumowaniem spotkania były krótkie warsztaty, które potwierdziły, że do jednego kadru dopasować można wiele interpretacji...

Pierwszy dzień Festiwalu zakończył wykład prof. Ewy Pisuli (z Wydziału Psychologii UW) pt. Epidemia autyzmu? Spotkanie zgromadziło w PWSZ w Pile zarówno specjalistów zajmujących się tematem, ale także studentów kierunku praca socjalna oraz osoby, które w swoim otoczeniu spotykają się ze zjawiskiem autyzmu. Mowa była m.in. o postrzeganiu problemu w latach wcześniejszych oraz o obecnym podejściu do tematu (w latach 50. diagnozowano 1-2 przypadki na 10000 osób, obecnie to stosunek 1:68); o metodach wspierających postawienie diagnozy; o pracy z osobami autystycznymi oraz o przyczynach społecznej izolacji osób z autyzmem. Profesor Pisula przedstawiła także najnowsze wyniki badań jak również niezwykłe osiągnięcia osób u których zdiagnozowano autyzm.