Dziwny świat mechaniki kwantowej

6 kwietnia, w czwartym dniu Festiwalu Nauki, którego hasłem przewodnim było Ciało i umysł, odbyły się miedzy innymi pokazy doświadczeń fizycznych przygotowane przez grupę studentów z SKN Fizyki „Kwant” oraz studentów Budownictwa pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława A. Różańskiego.
W czterech salach zademonstrowano pokazy i wystawy dotyczące następujących zagadnień:
- człowiek a energia – odnawialne źródła energii,
- zjawiska optyczne towarzyszące widzeniu,
- niskie temperatury a organizmy żywe,
- jak słyszymy i odbieramy dźwięki?
- fizyka zabawek,
- wielkoskalowe bańki mydlane.

Ponadto prof. dr hab. Stanisław A. Różański wygłosił wykład pt. Dziwny świat mechaniki kwantowej a mechanizmy rządzące światem, czyli ciało i umysł człowieka oczami fizyka. W trakcie wykładu przedstawione zostały wiadomości na temat podstaw mechaniki kwantowej ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z interpretacją tej wspaniałej teorii. Następnie zostały omówione wybrane przykłady zastosowania mechaniki kwantowej w biologii szczególnie do wyjaśnienia działania magnetorecepcji, transferu protonów w reakcji enzymatycznej poprzez tunelowanie kwantowe, kwantowej koherencji  w transporcie energii w zjawisku fotosyntezy, roli kanałów jonowych w kreowaniu świadomości, czy nieelastycznemu tunelowaniu elektronów w receptorach węchu.

Na zakończenie wykładu odbył się konkurs z nagrodami ufundowanymi przez PWSZ w Pile.