Seminarium "Nowe formy opieki nad seniorami ..."

8 czerwca odbyło się seminarium "NOWE FORMY OPIEKI NAD SENIORAMI W WIELKOPOLSCE. TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ".
Seminarium, w pięknej sali wiejskiej w Sarbce, otworzył prof. nadzw. dr hab. Wojciech J. Maliszewski, a wystąpienia okolicznościowe wygłosili: członek Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej: Senator Mieczysław Augustyn. W imieniu Prezydenta Miasta Piły dr. Piotra Głowskiego głos zabrała Dyrektor MOPS w Pile mgr Wanda Kolińska W seminarium uczestniczyli JM Rektor PWSZ w Pile: prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski oraz Wójt Gminy Czarnków: mgr Bolesław Chwarścianek.
Seminarium podzielone było na dwa panele: I panel pt. "Nowe trendy w polityce prosenioralnej. Między teorią a praktyką." poprowadzili: dr Lidia Węsierska-Chyc i dr Piotr Wolny, natomiast II panel pt. "Aktywność seniorów i jej źródła finansowania. Polityka senioralna w perspektywie ekonomicznej." poprowadziły: dr Aleksandra Błachnio i mgr Emilia Lewicka-Kalka.

Organizatorami seminarium byli: Zakład Pracy Socjalnej PWSZ Piła: Wojciech J. Maliszewski; Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu: Aleksandra Kowalska; Stowarzyszenie Pro-Senior Piła: Marian Martenka; Fundacja Barka Poznań: Lidia Węsierska-Chyc; Stowarzyszenie Kociołki: Marcin Waśko.