Pierwsze obrony prac magisterskich w PWSZ

Uzyskała pani tytuł magistra! Słowa te padły po raz pierwszy w historii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile 22 czerwca. W tym dniu pierwsi magistrowie opuścili mury Uczelni.
Studenci kierunku praca socjalna, odpowiadali nie tylko na pytania z całego toku studiów, ale przede wszystkim na kwestie związane z tematami prac magisterskich. Cyberprzemoc wśród młodzieży oraz metody jej zapobiegania; wypalenie zawodowe pracowników socjalnych; aktywność osób starszych i ich możliwości w pokonywaniu chorób cywilizacyjnych; sytuacja osób niepełnosprawnych w prawnych regulacjach państwa i możliwości środowiskowej adaptacji – to tylko niektóre z tematów badanych przez studentów PWSZ w Pile. 

Tematy prac dotyczyły bezpośrednio wszelkich zagadnień związanych z specjalnościami studiów, czyli wsparcie społeczne i rehabilitacja w pracy socjalnej oraz zarządzanie projektami socjalnymi. Swoistym novum jest pisanie prac zespołowych, które są bezpośrednio projektami socjalnymi, stanowiącymi bazę wniosków kierowanych do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, z których mogą być finansowane działania związane z budową rodzinnych domów opieki dla seniorów oraz rewitalizacją terenów wiejskich
– podkreśla prof. nadzw. dr hab. Wojciech Maliszewski, Kierownik Zakładu Pracy Socjalnej PWSZ w Pile.  

Mimo dobrego przygotowania, stres jednak jest – mówili studenci czekający na spotkanie z Komisją, tym bardziej, że w obronach uczestniczył także Rektor - prof. nzw dr hab. Donat Mierzejewski. Pierwszym magistrem z dyplomem PWSZ w Pile, została Beata Włodarczyk. W sumie mury PWSZ w Pile, opuści blisko 80 magistrów.