Podwójna umowa ze spółką GWDA

Współpraca nauki z biznesem to wymóg przyszłości – podkreślił Rektor PWSZ w Pile, prof. nzw. dr hab. Donat Mierzejewski, podczas podpisania umów ze spółką GWDA. Pierwsza umowa dotyczyła działalności dydaktycznej, badawczej, rozwojowej oraz innowacyjnej – druga umowa to współpraca w ramach studiów dualnych, które od czterech lat prowadzi Instytut Politechniczny PWSZ w Pile.

Wiele obiecujemy sobie po rozpoczęciu współpracy z PWSZ w Pile – podkreślił Tomasz Wojciechowski, Prezes Zarządu GWDY. Dostrzegamy konieczność ścisłego działania nauki z otoczeniem biznesu i liczymy na to, że do współpracy tej uda się zaprosić również inne pilskie spółki, tym bardziej, że mamy już kilka pomysłów na wspólne działania z Uczelnią.

Do planów tych zaliczyć można m.in. kwestię związaną z odnawialnymi źródłami energii. Wiedza i działania kadry Instytutu Politechnicznego PWSZ w Pile w tym zakresie, połączona z doświadczeniami GWDY, może przynieść realne efekty. Tym bardziej, że obydwie instytucje zamierzają wykorzystać połączony potencjał i aplikować o środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Na początek jednak wspólna dydaktyka i przygotowywanie kadr inżynierskich dla potrzeb rynku pracy, czyli studia dualne.