PWSZ gościła Władze UAM

Zawarcie umowy o współpracy na gruncie kształcenia kadr i nauki oraz możliwość wspólnych działań z nowym wydziałem UAM w Pile – to tylko niektóre tematy poruszone podczas oficjalnej wizyty Władz Rektorskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. St. Staszica w Pile.

Rektor PWSZ w Pile – prof. nzw. dr hab. Donat Mierzejewski, gościł Rektora Uniwersytetu - prof. dra hab. Andrzeja Lesickiego, Prorektorów: prof. UAM dr hab. Beatę Mikołajczyk, prof. UAM dra hab. Tadeusza Wallasa oraz prof. dra hab. Ryszarda Naskręckiego. W spotkaniu uczestniczyli także: pełnomocnik Rektora UAM prof. dr hab. Zbyszko Melosik, Zastępca Kanclerza dr Marcin Wysocki, a ze strony PWSZ w Pile: Prorektor prof. zw. dr hab. inż. Henryk Tylicki, Prorektor (nowej kadencji) doc. dr inż. Jan Polcyn oraz Kanclerz mgr Sylwester Sieradzki.

Podczas wizyty w Pile, Władze Uniwersytetu miały okazję zapoznać się również z kampusem akademickim PWSZ w Pile. Efektem spotkania będzie zawarcie umowy z UAM w Poznaniu, która podpisana zostanie w nowym roku akademickim.