Nowy semestr z połączonymi Instytutami


Na podstawie Uchwały Nr XI/49/17 Senatu Uczelni, z dniem 1 września 2017 roku, Instytut Humanistyczny i Instytut Ekonomiczny, przekształcone zostały
w Instytut Stosowanych Studiów Społecznych (ISSS).

Nowy Instytut prowadził będzie takie kierunki jak: ekonomia, filologia, politologia oraz praca socjalna – zarówno w wymiarze licencjackim, jak i magisterskim.
Instytutem kierował będzie Dyrektor ISSS. Sekretariaty dla poszczególnych kierunków, znajdować się będą w dotychczasowych lokalizacjach.