Nowy Rok Akademicki rozpoczęty!

Witamy was w naszej uczelnianej rodzinie. W nowym roku akademickim, studia w PWSZ w Pile rozpocznie ponad 560 studentów pierwszego roku. Jestem przekonany, że wiążąc się z naszą Uczelnią dokonaliście właściwego wyboru. Chcielibyśmy, by studia pod kierunkiem profesjonalnej kadry akademickiej, były dla Was intelektualnym wyzwaniem i przygodą – tak Rektor PWSZ, prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski, powitał studentów na uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018. Za nami 17. rok funkcjonowania Uczelni, pozwolę sobie przypomnieć, że pierwszy nabór, w roku 2000, rozpoczynaliśmy na 5. specjalnościach. Obecnie jesteśmy jedną z większych PWSZ w kraju.

Rektor mówił także m.in.: o pierwszych, jednolitych pięcioletnich studiach magisterskich w Pile na kierunku fizjoterapia; o wielkim sukcesie studiów dualnych, prowadzonych we współpracy z ponad 30. firmami z regionu; o europejskiej mobilności studentów i pracowników w ramach programu wymiany międzynarodowej Erasmus+; o przekształceniach bazy dydaktycznej Uczelni na przestrzeni 17 lat, gdzie w sumie na adaptację i rozbudowę, wydano ponad 47 milionów zł; o projektach dla studentów oraz o ich sukcesach także na arenach międzynarodowych.

Inauguracja, to nie tylko moment immatrykulacji nowych studentów, ale również wyróżnienie najlepszych obecnych studentów Uczelni. W roku 2017, z inicjatywy Rektora, Senat Uczelni ustanowił Tytuł Honorowy i medal LEGATUS ALMAE MATRIS. Jest on przyznawany osobom, organizacjom, instytucjom szczególnie zasłużonym w propagowaniu dobrego imienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. Jako pierwszą, tytułem i medalem LEGATUS ALMAE MATRIS - Ambasadora Uczelni - Senat PWSZ w Pile uhonorował Paulę Kułagę - absolwentkę kierunku ekonomia, od tego roku również studentkę studiów drugiego stopnia na kierunku praca socjalna w pilskiej PWSZ, która jest wybitną zawodniczką judo, odnoszącą najwyższe sukcesy sportowe w kraju i poza granicami Polski.

Podczas Inauguracji wręczone zostały również stypendia od firm współpracujących z Uczelnią. W roku 2010 firma Philips Lighting Poland ustanowiła Stypendium DIAMENT dla najzdolniejszych, najbardziej kreatywnych i aktywnych studentów PWSZ w Pile. W tym roku Stypendium DIAMENT zdobyła Pani Anna Płocińska – studentka studiów drugiego stopnia na  kierunku praca socjalna. Nagrody laureatce oraz wyróżnionym studentom, wręczył Rifki Al Amin - Dyrektor Zarządzający Philips Lighting Poland.

W roku 2017 po raz trzeci przyznane zostało Stypendium SPORTOWE, ufundowane przez Firmę GRAPIL.  W tym roku stypendium zdobyło dwoje studentów kierunku fizjoterapia: Katarzyna Wiszniewska i Tomasz Drzewiecki. Oboje to utytułowani zawodnicy judo. Stypendium wręczyła właścicielka firmy Grapil - Grażyna Sobieraj.

Uroczysta inauguracja zakończyła się wykładem nt. chorób cywilizacyjnych i wyzwań dla współczesnej medycyny, który wygłosiła prof. dr hab. n. med. Ewa Żekanowska oraz koncertem utytułowanego Chóru Akademickiego PWSZ w Pile, pod batutą maestro Karola Urbanka.  

Rozpoczęcie nowego roku akademickiego, wspólnie z Władzami Uczelni świętowali m.in.: Rektorzy i Prorektorzy uczelni akademickich (PWSZ w Lesznie, w Koninie, Wałczu, UAM w Poznaniu, UTP w Bydgoszczy); Europarlamentarzyści i Parlamentarzyści (Andrzej Grzyb, Mieczysław Augustyn, Krzysztof Paszyk, Grzegorz Piechowiak, Błażej Parda), przedstawiciel MNiSW (Piotr Ziółkowski – szef Gabinetu Politycznego Ministra NiSW), władze miasta i powiatów współpracujących z PWSZ w Pile (dr Piotr Głowski, Eligiusz Komarowski, Tadeusz Teterus, Julian Hermaszczuk) oraz przedstawiciele środowiska biznesu, prowadzące studia dualne z Uczelnią.

fot. Robert Judycki (601 281 090)