O wolności mediów z Bartkiem Węglarczykiem

10 października, w murach naszej Uczelni, gościł Bartosz Węglarczyk: dziennikarz, długoletni korespondent "Gazety Wyborczej" w Waszyngtonie, Brukseli i Moskwie, od marca 2016 dyrektor programowy Onet.pl.

Tematem spotkania w PWSZ, była wolność słowa w mediach, a moderatorem spotkania był… Prezydent  Piły - dr Piotr Głowski, na zaproszenie którego znany dziennikarz odwiedził nasze miasto. W toku rozmowy, w której sporą aktywnością wykazali się studenci, charakteryzowano niepokojące zjawiska obserwowane w Polsce, które zagrażają wolności mediów. Zaliczano do nich politykę wykupywania reklam przez jednostki Skarb Państwa, ignorowanie pytań dziennikarzy adresowane do jednostek rządowych i im podporządkowanych, jednostronność przekazu w programach Telewizji Polskiej.

Jako formę przeciwdziałania tym i innym negatywnym zjawiskom, wskazywano obywatelską aktywność społeczną i polityczną, w tym obowiązek uczestniczenia w wyborach.

tekst: Marek Kulec