Nadnotecki UTW z patronatem PWSZ w Pile

W Pile właśnie powstaje kolejny uniwersytet, który wspierać będzie dalszy rozwój osób, które nie są już czynne zawodowo, ale czują nadal potrzebę nauki i zdobywania nowych umiejętności.
17 października w PWSZ w Pile, podpisano porozumienie, na mocy którego, nowy Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, zyska ogromne wsparcie. Z jednej strony wsparcie naukowo-dydaktyczne, które oferuje patron - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Staszica w Pile, a z drugiej strony wsparcie finansowe, które zapewni Gmina Piła.

Jak podkreślili sygnatariusze porozumienia: Rektor PWSZ w Pile – prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski, Prezydent Miasta Piły – dr Piotr Głowski (Patron Honorowy NUTW) oraz Prezes Nadnoteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pile – Antoni Serwacki – Najważniejszym celem będzie akademickość działań. Zachęcenie słuchaczy NUTW do uczestnictwa w wydarzeniach naukowych, kulturalnych, ale również w wykładach otwartych, czy pokazach związanych z naukami medycznymi i technicznymi, które oferuje m.in. PWSZ w Pile.

Prezydent wskazał na konieczność wspierania osób „z metryką 50+”, które posiadają wielkie doświadczenie np. biznesowe, mogące stanowić bazę do realizacji wielu ciekawych inicjatyw. Dlatego też baza i wykładowcy PWSZ w Pile są otwarci na współpracę z nowym Uniwersytetem, na co wskazywał Rektor Uczelni.

Baza NUTW mieści się w Inwest-Parku, a Prezes – Antoni Serwacki, już zapraszał do uczestnictwa w działaniach nowego, gotowego do pracy i zdobywania wiedzy Uniwersytetu.
Inauguracja Roku Akademickiego NUTW już 17 listopada. Pierwszy wykład poprowadzi prof. Jerzy Bralczyk.