Komunikacja – tematem II Konferencji Filologicznej

Relacje pomiędzy komunikacją, językiem a kulturą; tożsamość oraz przestrzeń w analizie językoznawczej oraz literaturoznawczej, nieporozumienia komunikacyjne oraz konflikt w analizie językoznawczej oraz literaturoznawczej – to tylko niektóre tematy, poruszone podczas dwudniowej II Międzynarodowej Konferencji Filologicznej pn. KOMUNIKACJA-KULTURA-PRZESTRZEŃ-TOŻSAMOŚĆ

Organizatorem tego wyjątkowego wydarzenia, które odbyło się 17 i 18 października, był: Zakład Filologii PWSZ im. S. Staszica w Pile, we współpracy z: Centrum Badań oraz Innowacji w Edukacji Językowej; “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia (Rumunia); Zakładem Języków Obcych University American College Skopje (Macedonia) oraz ze Studenckimi Kołami Naukowymi kierunku Filologia PWSZ w Pile.
Konferencję otworzyli: prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski – Rektor PWSZ w Pile; prof. zw. dr hab. Stanisław Puppel - Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji oraz dr Marlena Bielak – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego.

Wydarzenie poświęcone zostało analizie komunikacji używanej w różnych typach przestrzeni, przedstawieniu jej uwarunkowań kulturowych oraz określeniu lub kształtowaniu tożsamości w różnych środowiskach społeczno-kulturowych. Dlatego też bardzo bogaty program zawierał także takie zagadnienia jak: transfer kulturowy w literaturze i filmie; pamięć versus tożsamość w przestrzeni kulturowej oraz literackiej; język, kultura, tożsamość a polityka i planowanie językowe; kontakt językowy i zmiany w języku; metafora jako uwarunkowane kulturowo narzędzie komunikacyjne.

W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele uniwersyteckich ośrodków w kraju (m.in. z Poznania, Łodzi, Warszawy, Bydgoszczy), a także z: Czarnogóry, Portugalii, Macedonii, Indii oraz Ukrainy.

W drugim dniu Konferencji, odbyły się także warsztaty dla nauczycieli języka angielskiego, w trakcie których, nauczyciele zapoznali się z wieloma praktycznymi technikami, które będą mogli zastosować podczas prowadzenia zajęć z uczniami. Były to m.in. takie tematy jak: Metaphors in teaching business English; Capturing students' attention through etymology; Spontaneous speaking.


PATRONAT HONOROWY

prof. nzw. dr hab. Donat Mierzejewski - Rektor PWSZ w Pile

KOMITET NAUKOWY
 • prof. zw. dr hab. Stanisław Puppel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska - przewodniczący
 • Prof. UKW dr hab. Anna Bączkowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska
 • Prof. nadzw. dr hab. Wojciech Maliszewski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Polska
 • Prof. UAM dr hab. Joanna Puppel-Wobalis, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 • Prof. UAM dr hab. Janusz Taborek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 • Prof. UWr. Monika Woltig - Uniwersytet Wrocławski, Polska
 • Prof. Artur Małecki - Uniwersytet Warszawski, Polska
 • Assoc. Prof. Dr. Justyna Alnajjar, Uniwersytet Warszawski, Polska/ Ludwig Maximilian University of Munich, Niemcy
 • Assoc. Prof.Dr. Rodica Chira, "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia, Rumunia
 • Assoc. Prof. Teodora Iordăchescu, Ph. Ed., "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia, Rumunia
 • Assoc. Prof. Dr. Ferit Kiliçkaya, Mehmet Akif Ersoy University, Turcja
 • Assoc. Prof. Dr.  Igor Lakić, University of Montenegro, Podgorica, Czarnogóra
 • Assoc. Prof. Dr. Mehmet Özcan, Mehmet Akif Ersoy University, Turcja
 • Assoc. Prof. Dr. Marjana Vaneva, University American College Skopje, Macedonia
 • Assist. Prof. Dr. Gabriel Barbulet, "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia, Rumunia
 • Assist. Prof. Dr. Crina Herteg , "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia, Rumunia
 • Assist. Prof. Dr. Grigore-Dan Iordăchescu, "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia, Rumunia
 • Assist. Prof. Dr. Alcina Sousa, University of Madeira, Portugalia