SAPA przekazała sprzęt dla inżynierów

Od wielu lat firma SAPA Aluminium (obecnie HYDRO) współpracuje z naszą Uczelnią w ramach studiów dualnych na kierunkach inżynierskich. Obecnie proces kształcenia wynikający z tej współpracy, nabierze jeszcze bardziej praktycznego wymiaru, dzięki przekazanej Uczelni maszynie wytrzymałościowej wraz z oprogramowaniem.

Wykorzystanie maszyny w procesie kształcenia umożliwi naszym studentom kierunków inżynierskich zapoznanie się z oprzyrządowaniem pomiarowym do statycznej próby rozciągania, wykorzystywanym w przedsiębiorstwie produkcyjnym, co w istotny sposób przełoży się na podniesienie jakości kształcenia praktycznego – podkreślili wspólnie Rektor PWSZ w Pile prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski oraz Dyrektor Instytutu Politechnicznego dr inż. Piotr Gorzelańczyk.  
Co istotne, maszyna umożliwi także nauczycielom akademickim prowadzenie badań w ramach indywidualnego rozwoju naukowego, co wzmocni z pewnością cały proces dydaktyczny PWSZ w Pile.

Przekazanie tak cennego sprzętu, stało się okazją do spotkania z Prezesem - Piotrem Wielińskim oraz pracownikami firmy SAPA Aluminium: Michałem Wielochem i Jackiem Szymczakiem, którzy wraz z Rektorem PWSZ, Prorektorem prof. nadzw. dr. inż. Bolesławem Ochodkiem i Dyrektorem Instytutu Politechnicznego, rozmawiali o dalszej współpracy w zakresie studiów inżynierskich.