Piknikowa pracownia fizyki - filmoteka

26 października odbył się kolejny, piąty już Piknik Techniczny zorganizowany przez Instytut Politechniczny PWSZ w Pile. Jak co roku, w Pikniku brała również udział Pracownia Fizyki wraz ze studentami pierwszego roku Budownictwa i Elektrotechniki, pod kierunkiem prof. nadzw. dr. hab. Stanisława A. Różańskiego.

W pokazach uczestniczyły setki uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Piły i regionu. Pokazy poświęcone były takim zagadnieniom jak:

  • ŚWIATŁO I CZŁOWIEK – pokaz laserów półprzewodnikowych oraz lasera gazowego He-Ne; zjawisko interferencji i dyfrakcji światła; prostoliniowy bieg promieni świetlnych - optyka geometryczna; spektrometr siatkowy i pryzmatyczny; obserwacja widm emisyjnych pierwiastków w postaci gazowej; światło a informacja, światłowody; pokaz zjawiska fosforescencji; świat w kropli wody; mikroskopia optyczna; tekstury ciekłych kryształów.
  • ŚWIAT DŹWIĘKÓW – jak można wyznaczyć prędkość dźwięku; jak można zobaczyć dźwięk; analiza Fouriera fal dźwiękowych; wyznaczanie właściwości fal akustycznych.
  • ENERGIA WOKÓŁ NAS – pokaz odnawialnych źródeł energii: model elektrowni wiatrowej, model ogniwa wodorowego, ogniwa fotowoltaiczne, ogniwo Peltiera; przemiany energii mechanicznej; modelowanie wyładowań atmosferycznych – mikro-pioruny w laboratorium, ładunki elektrostatyczne; próżnia i ciśnienie atmosferyczne.