Praca socjalna z norweskim grantem

Miło nam poinformować, że kierunek praca socjalna, pod kierownictwem prof. nadzw. dra hab. Wojciecha Maliszewskiego, uczestniczył będzie w realizacji norweskiego projektu, który stworzyć ma usprawnienia w zakresie ochrony praw dzieci.

Efektem tego wieloletniego projektu ma być pozyskanie innowacyjnej wiedzy, która może poprawić edukację, praktykę i świadczone usługi w zakresie ochrony dzieci – nie tylko w Norwegii, ale także w innych krajach. Prowadzone badania mają ukazać także wpływ wartości kulturowych, pochodzenia etnicznego i pozycji mniejszości na podejście do tematu ochrony interesów dzieci w poszczególnych krajach. 

Projekt realizowany będzie do roku 2022. W jego zakresie prowadzone będą badania, które zostaną opublikowane i przedstawione podczas specjalistycznych konferencji międzynarodowych.  
Cele mają zostać osiągnięte m.in. poprzez wykorzystanie odpowiednich metod badawczych i szerokie partnerstwo zagraniczne. Dlatego też grant realizowany jest przez kilkanaście uczelni europejskich – m.in. przez PWSZ w Pile.