Specjalistyczne spawalnictwo w PWSZ

Najnowsze sprzęty, nowe technologie i spotkania ze specjalistami – to wszystko czekało na uczestników IX Seminarium Naukowego SPAWANIE METALI - WYMAGANIA, BADANIA, NOWE TECHNOLOGIE. Pierwsza część skierowana była do uczniów szkół technicznych, natomiast druga do specjalistów z branży spawalniczej.

Seminarium spawalnicze w PWSZ to już marka, która przyciąga najlepsze firmy nie tylko krajowe. Dlatego też setki osób, uczestniczących w tym wydarzeniu, mogły zapoznać się z technologiami przedstawianymi m.in. przez takie firmy jak: Fronius, GSI SLV, Termetal, Laser Metal, Abicor Binzel.

Tradycyjnie obok pokazów, odbywały się także sesje wykładowe, gdzie prezentowano takie zagadnienia jak: automatyzacja zgrzewania i robotyzacja ościeżnic stalowych; kwalifikowanie technologii spawania wg określonych norm; nowe rozwiązania dla przemysłu; badania NDT w złączach spawanych; walcowanie innowacyjnych profili kształtowych; połączenia spawane w świetle Eurokodów.

Organizatorami wydarzenia byli:
- Rada Regionalna Federacji SNT-NOT, Oddział SIMP w Pile
- Oddziałowa Sekcja Spawalników SIMP
- Koło SIMP przy PWSZ w Pile
- Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu Instytutu Politechnicznego PWSZ Piła

Wielkie podziękowania za przygotowanie tego wyjątkowego w skali regionu Seminarium Naukowego, należą się Organizatorom – w szczególności: doc. dr. inż. Leszkowi Surówce, dr. inż. Remigiuszowi Bronieckiemu oraz mgr. inż. Zbigniewowi Wyrobkowi.