Proces budowlany - prawa i obowiązki

Seminarium Naukowe budowlańców zorganizowane zostało po raz szósty, przez Studenckie Koło Naukowe Miłośników Budownictwa „SOWA”. Tym razem odbyło się 27 listopada w Auditorium Maximum. Otwarcia Seminarium dokonał JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski.

Gościliśmy 30 uczniów z Technikum Budowlanego w Trzciance wraz z opiekunem – mgr inż. arch. Renatą Kowalczyk, oraz 50 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Pile wraz z opiekunami: mgr inż. Anną Winkler oraz mgr inż. Tomaszem Brzeskim. Nie zabrakło oczywiście studentów I, II, III i IV roku Budownictwa.

Tematyka seminarium w tym roku dotyczyła praw i obowiązków poszczególnych uczestników procesu budowlanego. Seminarium składało się z trzech części. W części pierwszej, uczestnicy mogli wysłuchać dwóch wystąpień. Pierwsze wystąpienie Jerzego Franczyszyna – Inspektora Nadzoru Budowlanego pt: „Realizacja inwestycji, jako gra zespołowa uczestników procesu budowlanego, pomimo konfliktu interesów, problemów i nieprawidłowości”. Kolejne wystąpienie Michała Mrotka – absolwenta naszej Uczelni pt: „Proces budowlany z punktu widzenia kierownika budowy”.

W części drugiej, studenci kierunku Budownictwa przedstawili swoje prezentacje, omawiając prawa i obowiązki poszczególnych uczestników procesu inwestycyjnego, według prawa budowlanego.

  1. Jakub Warszewski (student III roku budownictwa) przedstawił prawa i obowiązki inwestora
  2. Sandra Pułjanowska-Węgrzyn (studentka II roku budownictwa) przedstawiła prawa i obowiązki kierownika budowy
  3. Justyna Godlewska (studentka II roku budownictwa) przedstawiła prawa i obowiązki projektanta
  4. Barbara Gabler (studentka II roku budownictwa) przedstawiła prawa i obowiązki inspektora nadzoru inwestycyjnego

Natomiast w trzeciej części, przedstawiciel Firmy GammaCAD - mgr inż. Paweł Ordziniak, przedstawił studentom możliwości programu AXISVM w zakresie analizy i wymiarowania konstrukcji budowlanych.

Szczególne podziękowania należą się studentom, którzy przedstawili swoje prezentacje, jak również studentom III roku budownictwa za świetną pomoc organizacyjną.
Podziękowanie przekazujemy także wszystkim uczniom oraz opiekunom, ktorych już zapraszamy na przyszłoroczne, ciekawe spotkania naukowe w ramach cyklicznych seminariów organizowanych przez SKN Miłośników Budownictwa „SOWA”.

mgr Mahmoud Hsino
Wykładowca na kierunku Budownictwo
Opiekun SKN Mikosików Budownictwa „Sowa”