Boccia ponownie w hali PWSZ

Niepełnosprawni z Piły i regionu rozegrali kolejny drużynowy turniej boccii.
Okazją do spotkania na boisku w miniony weekend był Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych przypadający na dzień 3 grudnia, ustanowiony decyzją ONZ w roku 1992.
Do turnieju zgłosiło się 15 drużyn, osób z niepełnosprawnością, reprezentujących różne środowiska. Mecze rozegrane w trzech kategoriach systemem „każdy z każdym” dostarczyły wiele emocji i ciekawych wyników, były okazją do rewanżu za porażki odniesione w turnieju wiosennym i letnim tego roku.
W imieniu JM Rektora wszystkich uczestników powitał doc. dr inż. Jan Polcyn Prorektor ds. Rozwoju, Nauki i Współpracy Międzynarodowej. Przy okazji turnieju, uczestnikom opiekę zapewnili studenci II roku fizjoterapii, którzy pełnili rolę wolontariuszy i sędziów turnieju.
W wyniku rywalizacji miejsca na podium zajęli:
Kategoria dzieci i młodzieży
1. Polski Związek Niewidomych Koło w Pile
2. Szkoła Podstawowa Nr 11 Piła
3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy ZSG w Pile
Kategoria Warsztaty Terapii Zajęciowej
1. WTZ „Caritas” Piła
2. WTZ Morzewo
3. WTZ Ujście
Kategoria open (Stowarzyszenia, DPS)
1. DPS Rzadkowo
2. DPS Dębno
3. Stowarzyszenie Krok po Kroku HSA Piła

Wszyscy uczestnicy turnieju zostali obdarowani pamiątkowymi medalami, mikołajkowymi paczkami słodyczy, a najlepsze zespoły pucharami i nagrodami rzeczowymi. Fundatorami nagród byli: Eligiusz Komarowski Starosta Pilski, prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica, Grażyna Sobieraj Właścicielka Firmy GRAPIL oraz Zbigniew Łapacz Właściciel Firmy OLIMP.
Do sprawnego przeprowadzenia zawodów przyczynili się studenci fizjoterapii pod kierunkiem instruktora boccii, Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu mgra Andrzeja Grzesika.
Serdecznie dziękujemy!