Nagrody Ministra dla wykładowców PWSZ

Z wielką dumą pragniemy podzielić się informacją, że dwóch profesorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, zostało uhonorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jednymi z najbardziej prestiżowych nagród – podkreśla Rektor PWSZ w Pile, prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski. – Jest to dla nas wielkie wyróżnienie, że wśród kadry dydaktycznej naszej Uczelni, mamy tak wybitnych przedstawicieli świata nauki.

Nagrody Ministra każdego roku wręczane są najlepszym przedstawicielom świata akademickiego – za wybitne osiągnięcia naukowe, indywidualne i zbiorowe osiągnięcia dydaktyczne oraz sukcesy organizacyjne dokonane w mijającym roku. Szczególną kategorią nagrody jest ta przyznawana za całokształt dorobku naukowego. Łącznie nagrodzonych zostało 60 przedstawicieli świata akademickiego.

 • Nagrodę za całokształt dorobku otrzymał:
  PROF. DR HAB. KAZIMIERZ PAJĄK, DR H.C.
  Od 2001 do 2009 roku, prof. Pająk pełnił funkcję Rektora PWSZ w Pile. Dzięki jego zaangażowaniu, udało się zrealizować inwestycje uczelniane o wartości 24 mln zł, czego rezultatem jest powstanie nowoczesnego campusu akademickiego.
  Profesor Pająk jest wybitnym przedstawicielem nauki o administracji publicznej i samorządzie terytorialnym. Posiada bogaty dorobek naukowy. Należy do uczonych łączących z sukcesem pracę naukową i dydaktyczną z aktywnym udziałem w zbliżaniu nauki do gospodarki. Działalność Profesora na rzecz środowiska ekonomistów polskich, środowisk lokalnych i regionalnych, jest wysoko oceniana przez różne gremia, a instytucjonalnym wyrazem uznania osiągnięć Profesora było m.in. odznaczenie przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
 • Nagrodę za osiągnięcia naukowe I stopnia otrzymał:
  PROF. NADZW. DR HAB. SYLWESTER FURMANIAK
  Główny obszar zainteresowań naukowych Profesora obejmuje modelowanie zjawisk adsorpcyjnych w porach materiałów węglowych. Warto zaznaczyć, że ostatnio, w związku z realizowanym projektem badawczym, zakres stosowanych przez prof. Furmaniaka metod symulacyjnych wzbogacił się o techniki reakcyjnego Monte Carlo, pozwalające na bezpośrednie modelowanie reakcji chemicznych na poziomie atomowym/cząsteczkowym.
  Badania te mają duże znaczenie praktyczne, ponieważ adsorpcja jest procesem znajdującym liczne zastosowania – jest składową wielu procesów przemysłowych. Proces adsorpcji i adsorbenty są również powszechnie wykorzystywane w celu ograniczenia negatywnych skutków działalności człowieka na otaczający świat (np. usuwanie szkodliwych gazów, oczyszczanie ścieków, uzdatnianie wody).