Stanowisko Prezydium KRePSZ

W odniesieniu do zorganizowanego w listopadzie br. przez Prezydenta Miasta Leszna spotkania prezydentów miast, w których siedzibę mają Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe, przedstawiamy stanowisko Prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych. Wypracowane zostało ono w oparciu o uwagi Rektorów uczelni zawodowych oraz Prezydium KRePSZ.