Słuchacze NUTW poznawali fale grawitacyjne

A jednak! W 2017 roku Nagrodę Nobla z fizyki Królewska Szwedzka Akademia Nauk przyznała za wkład w prace nad detektorem LIGO i obserwacje fal grawitacyjnych. Nagrodę otrzymali Rainer Weiss, Barry C. Barish i Kip S. Thorne wszyscy zaangażowaniu we współpracę przy eksperymencie LIGO/VIRGO.

W ramach Nadnoteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku prof. nadzw. dr hab. Stanisław A. Różański wygłosił wykład pt. Odkrycie fal grawitacyjnych – Nagroda Nobla z fizyki 2017. W trakcie wykładu przedstawiono i omówiono następujące zagadnienia: założenia ogólnej teorii względności (OTW), centralne równanie OTW, konsekwencje OTW – precesja peryhelium planet, ugięcie światła w pobliżu wielkich mas, czarne dziury, grawitacyjne spowolnienie czasu, fale grawitacyjne. Szczególna uwagę zwrócono na powstawanie fal grawitacyjnych oraz ich detekcję. Omówiono budowę i zasadę działania LIGO – obserwatorium fal grawitacyjnych bazującego na interferencji fal światła laserowego. Przedstawiono i omówiono wyniki odkrycia fal grawitacyjnych w obserwatorium LIGO. Podkreślono wkład polskich uczonych zarówno w opis teoretyczny fal grawitacyjnych jak i udział w badaniach doświadczalnych.