Z wielkim smutkiem żegnamy

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

doc. dra inż. Leszka Surówki

Wykładowcy Instytutu Politechnicznego
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Stanisława Staszica w Pile,
Człowieka oddanego nauce, studentom i działalności dydaktycznej

Rektor, Senat
oraz cała społeczność akademicka Uczelni
składają
Rodzinie oraz Najbliższym
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu tej ogromnej straty


Msza św. żałobna zostanie odprawiona 24 stycznia (w środę)
o godz. 11.00 w Kościele pw. NMP Królowej Polski (ul. Podchorążych 17),
a uroczystości pogrzebowe o godz. 12.00 na Cmentarzu Komunalnym w Pile (od ul. Przemysłowej).