Umowa patronacka z CKN podpisana

Przeprowadzania spotkań wykładowych, seminaryjnych oraz ćwiczeniowych z zakresu pierwszej pomocy, medycznych czynności ratunkowych oraz ratownictwa medycznego – to główne założenia podpisanej umowy pomiędzy PWSZ w Pile, a Centrum Kształcenia „Nauka” w Pile.
Dodatkowo Uczelnia, która obejmuje patronat nad klasą III, umożliwi nauczycielom uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych organizowanych przez PWSZ w Pile, a młodzieży udział w wydarzeniach popularyzujących naukę.

Umowę podpisaną 23 stycznia, sygnowali: Rektor PWSZ w Pile – prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski oraz Prezes Zarządu Centrum Kształcenia „Nauka” w Pile – mgr Roman Leniec. W spotkaniu udział wzięła również dr Kamila Sadaj-Owczarek – Kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego PWSZ w Pile.