Większa współpraca PWSZ z UAM

31 stycznia, w Poznaniu, podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. St. Staszica w Pile a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczelnie współpracują ze sobą od wielu lat, jednakże teraz wspólne działania nabiorą nowego kształtu.
Na mocy umowy uczelnie będą mogły organizować wspólne przedsięwzięcia naukowe oraz dydaktyczne; udostępnią swoje bazy laboratoryjne oraz zbiory biblioteczne, a pracownicy PWSZ będą mogli przeprowadzać przewody doktorskie oraz habilitacyjne na UAM.

– Porozumienie, które dzisiaj podpisaliśmy, dotyczy współpracy, a tym samym potwierdza to, co Uniwersytet od lat robi dla Państwowych Szkół Zawodowych, wiedząc, że kształcą potencjalnych kandydatów na studia magisterskie  na UAM – powiedział rektor UAM, prof. Andrzej Lesicki.
– Cieszę się na podpisanie tej umowy, która  potwierdza to, co do tej pory robiliśmy. To, że jesteśmy z Wielkopolski i że wzajemnie ze sobą współpracujemy – powiedział rektor PWSZ w Pile, prof. Donat Mierzejewski.
–  To pierwsza Państwowa Szkoła Zawodowa w Wielkopolsce, z którą Uniwersytet podpisał porozumienie o współpracy. Liczymy na to, że zaowocuje to wieloma wspólnymi projektami, także studenckimi – dodaje prorektor ds. kadry i finansów UAM, prof. Tadeusz Wallas. (źródło: www.amu.edu.pl)

fot. Przemysław Stanula