Aktualności

Podpisanie porozumienia

W dniu 11 maja br. (środa) zostało zawarte porozumienie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym w Pile, reprezentowanym przez Dyrektora...

II Wybory Miss PWSZ w Pile

Tego dnia w Klubie EDEN odbyła się druga edycja Wyborów Miss Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w...

Współpraca pomiędzy PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile a placówkami oświatowymi szkolnictwa ponadgimnazjalnego

Zostały zawarte umowy o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile a...

Dzień Drzwi Otwartych w PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile

W trakcie trwania "drzwi otwartych" uczelnię odwiedzali tegoroczni abiturienci, którzy swoją przyszłość chcą związać z Naszą...

II edycja akcji krwiodawstwa 'Oddaj krew - uratuj życie'

II edycja akcji krwiodawstwa "Oddaj krew - uratuj życie" organizowanej przez Samorząd Studencki PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile...

I Pilskie Targi Edukacyjne

I Pilskie Targi Edukacyjne, na których to Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile miała swoje...

Samorząd terytorialny w Polsce po 15 latach transformacji gospodarczej

Konferencja naukowa organizowana przez Instytut Ekonomiczny PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile dotycząca Samorządu Terytorialnego....

Spotkanie noworoczne Starosty Pilskiego

Podczas spotkania przyznane zostały nagrody - "Lider Sukcesu", Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile...

Spotkanie opłatkowe

Tego dnia odbył się opłatek wszystkich pracowników uczelni. Chór Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława...

Otwarcie sali umiejętności pielęgniarskich

Otwarcie sali umiejętności pielęgniarskich ufundowanej przez samorząd województwa Wielkopolskiego Ceremonii otwarcia...

Trudna droga do demokracji - rozważania nad sytuacją na Ukrainie

Pod tym tytułem Samorząd Studencki zorganizował forum dyskusyjne poświęcone aktualnej sytuacji panującej na Ukrainie. Referaty...

I Edycja akcji krwiodawstwa 'Oddaj krew - uratuj życie'

Samorząd Studencki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i...

Otwarcie Laboratorium Sterowników Programowalnych

Nowoczesne laboratorium dla kierunku elektrotechnika, wyposażone za kwotę 10 tys. zł, ufundowała firma MOELLER ELECTRIC sp. z o.o.,...

Uroczyste otwarcie pracowni umiejętności pielęgniarskich

roczyste otwarcie pracowni umiejętności pielęgniarskich w Instytucie Pielęgniarstwa, która ufundowana została przez samorząd...

Wspomaganie komputerowe w inżynierii mechanicznej

Odbyło się Seminarium Naukowe nt. "Wspomaganie komputerowe w inżynierii mechanicznej", zorganizowane przez Instytut Politechniczny...

Studenckie Halloween

"Studenckie Halloween" w Klubie Eden połączone z otrzęsinami studentów I roku wszystkich pilskich uczelni. Podczas tej...

Walne Zgromadzenie Studenckich Kół Naukowych

Walne Zgromadzenie Studenckich Kół Naukowych przy PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile, przedstawione zostało sprawozdanie z...

Wybory do Zarządu Samorządu Studenckiego

Wybory do Zarządu Samorządu Studenckiego. Przewodniczącym Zarządu został Tomasz Maciejewski - student III roku Gospodarki i...