Studia dualne w Philipsie podsumowane

Na początku marca, w siedzibie Philips Lighting Poland, odbyło się podsumowanie studiów dualnych. W spotkaniu tym udział wzięli: Dyrektor Tadeusz Dardas, Magdalena Możejko - HR Manager, studenci uczestniczący w studiach dualnych wraz z opiekunami. Dodatkowo PWSZ w Pile reprezentowali: Dyrektor Instytutu Politechnicznego - dr inż. Piotr Gorzelańczyk; Z-ca Dyrektora - dr inż. Jarosław Kołodziej.

Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń dotyczących funkcjonowania studiów dualnych w firmie Philips Lighting Poland, która od lat współpracuje z naszą Uczelnią – nie tylko w zakresie kształcenia praktycznego przyszłych inżynierów, ale także w zakresie programu stypendialnego „Diament”.