UDAR MÓZGU - konferencja szkoleniowa

W dniu 25 maja 2018 r. Instytut Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej  Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile zorganizował kolejną konferencję szkoleniową, cieszącą się zasłużonym uznaniem w środowisku służby zdrowia.
Tym razem, „UDAR MÓZGU: ZABURZNIA MOWY I POŁYKANIA ORAZ INNE ZAGADNIENIA NEUROLOGICZNE, O KTÓRYCH WARTO ROZMAWIAĆ”, zgromadził ponad 200 uczestników - lekarzy, pielęgniarki, fizjoterapeutów oraz wykładowców akademickich i studentów kierunków medycznych, których zainteresowały wystąpienia doświadczonych praktyków zagadnień, objętych tematyką Konferencji.
Wśród nich wymienić należy inicjatorkę, cyklicznych już przedsięwzięć naukowych PWSZ w Pile z zakresu ochrony zdrowia - prof. nadzw. dr hab. n.med. Małgorzatę Wiszniewską, Ordynatora Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu Szpitala Specjalistycznego w Pile, która zaprezentowała referat UDAR MÓZGU – STARA JEDNOSTKA CHOROBOWA, NOWE SPOJRZENIE TERAPEUTYCZNE. CZY ZASZŁY ZMIANY W POSTĘPOWANIU I TERAPII?
Tematami pozostałych wystąpień były:
-   POSTĘPOWANIE PRZEDSZPITALNE W UDARZE MÓZGU – DLACZEGO NALEŻY SPIESZYĆ SIĘ POWOLI - lek. Krzysztof Jarzyński (Szpitalny Oddział Ratunkowy, Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile),
-    DOBRA WSPÓŁPRACA PIELĘGNIARKI Z LEKARZEM - ISTOTNYM OGNIWEM W LECZENIU I OPIECE NAD PACJENTEM Z UDAREM MÓZGU - mgr Anna Żdanowicz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile; Instytut Ochrony Zdrowia),

-    STWARDNIENIE BOCZNE ZANIKOWE – SLA. CO MOŻNA ZAOFEROWAĆ PACJENTOM Z TĄ CHOROBĄ? prof. dr hab. n. med. Jolanta Dorszewska (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Katedra Neurologii; Pracownia Neurobiologii ),
-    AFAZJA NI JEDNO MA IMIĘ – CO NALEŻY WIEDZIEĆ O ZABURZENIACH MOWY - prof. dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska (Zakład Leksyki i Logopedii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Klinika Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego ZOZ MSW w Poznaniu),
-    NADCIŚNIENIE TĘTNICZE – ISTOTNY CZYNNIK RYZYKA UDARU MÓZGU. JAK ROZPOZNAWAĆ, JAK LECZYĆ? dr hab. n. med. Dariusz Nowak (Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu),
-    ZABURZENIA POŁYKANIA W UDARZE MÓZGU - ZNACZENIE WCZESNEJ DIAGNOSTYKI I WŁAŚCIWEGO POSTĘPOWANIA - mgr Małgorzata Zielińska (Klinika Neurologii Dorosłych UCK w Gdańsku),
-    ZAŁOŻENIA PROJEKTU QASC (Quality in Acute Stroke Project w Europie) - dr n. med. Marcelina Skrzypek-Czerko (Klinika Neurologii Dorosłych, Oddział Udarowy UCK w Gdańsku; Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Neurologicznych),
-    INICJATYWA ANGELS W POLSCE | DAJMY ŻYCIU SZANSĘ - dr n. o zdr. Katarzyna Leśna (Konsultant Inicjatywy Angels).

    Podsumowując interesujące referaty i prezentacje, warto pamiętać o fundamentalnym haśle CZAS TO MÓZG, oznaczającym niezwykle istotną korelację czasu od zidentyfikowania objawów przez samego pacjenta, zgłoszenia do systemu ratownictwa medycznego, a potem trafienia na szpitalny oddział leczenia udarów i - w konsekwencji - podanie w możliwie najkrótszym czasie, niezbędnych leków (trombolitycznych), umożliwiającym przeżycie i minimalizację deficytów neurologicznych pacjenta.

 

Sponsorzy konferencji:
- Inicjatywa Angels – Synergia Advertising Group Sp. z o. o.
- Servier Polska Sp. z o.o.
- Bayer Sp. z o.o.
- „HSK CONSULTING" Sp. z o. o.
- Boehringer Ingelheim Marketing Sp. z o.o.  
- Wydawnictwo WiR