REHABILITACJA AKTYWNA studentów fizjoterapii

Studenci I roku jednolitych studiów magisterskich i II roku licencjatu na kierunku fizjoterapia, w czasie zajęć z przedmiotu REHABILITACJA AKTYWNA, który prowadzi mgr Joanna Wawrocka, mieli okazję na własnej skórze przekonać się o trudach poruszania się na wózkach inwalidzkich na pilskich ulicach, w instytucjach itp.
Było to bardzo cenne doświadczenie, zdobyte w normalnym ruchu miejskim. Studenci mogli praktycznie sprawdzić nabyte umiejętności, ale także przekonać się, jakim wyzwaniem są krawężniki, przejścia dla pieszych i rozmaite nawierzchnie ulic.
W Fundacji Aktywnej Rehabilitacji już w tej chwili udzielają się, w formie wolontariatu, studentki I roku: Marta Jóźwiak, Klaudia Czechowska, Wiktoria Plewa, Kinga Koralewska oraz Ksenia Matuszak.

Warto przypomnieć, że jeszcze w tym roku, specjalnie dla studentów PWSZ w Pile powstaną strefy szkoleniowe, które przygotują do praktycznej pracy z pacjentem. Na terenie Uczelni powstanie STREFA JAZDY NA WÓZKACH INWALIDZKICH, wyposażona w urządzenia imitujące bariery architektoniczne o różnym stopniu trudności. Strefa przeznaczona będzie do prowadzenia zajęć praktycznych, obejmujących naukę bezpiecznego upadania, transfery z wózka, wykonywania balansu i prawidłowej jazdy.
W efekcie, przyszli fizjoterapeuci będą w pełni przygotowani do prowadzenia instruktażu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w zakresie poruszania się na wózkach.