Pianka poliuretanowa w izolacji budynków

Zła izolacja budynku może powodować, że z budynku może uciekać nawet do 40 proc. ciepła wytwarzanego przez ogrzewanie. Odpowiednie zabezpieczenie dachu, ścian zewnętrznych oraz fundamentów mogą znacząco obniżyć koszty ogrzewania.
Pianka poliuretanowa to jedna z najtańszych i najbardziej skutecznych metod izolacji budynków przemysłowych oraz rolniczych, w tym budynków inwentarskich i magazynowych. Budynki inwentarskie powinny spełniać pewne standardy, aby dobrze wypełniały swoją rolę. Należą do nich odpowiednie warunki sanitarne, ochrona pomieszczenia i konstrukcji przed nadmiernym zawilgoceniem, czy zachowanie odpowiedniej temperatury wewnątrz niezależnie od pory roku.
Szkolenie dot. nowoczesnej izolacji pianą poliuretanową zostało zorganizowane przez SKN Miłośników Budownictwa „Sowa”, działające przy Zakładzie Budownictwa Instytutu Politechnicznego PWSZ w Pile. Zasadniczym celem tego szkolenia, było omówienie co wpływa na ciepło w domu i gdzie najczęściej tracimy ciepło?  
Odpowiedź to : przede wszystkim odpowiednia izolacja i szczelność budynku:
-    szczelne okna i drzwi,
-    dobra izolacja ścian,
-    właściwe zabezpieczenie szczelności piwnicy i fundamentów,
-    odpowiednia izolacja dachu.
Szkolenie było adresowane do studentów kierunku budownictwa oraz dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Gościliśmy 55 uczniów z ZSP nr 3 w Pile „Budowlanka” z opiekunami- Joanną Kolanowską, Katarzyną Nurską, Miłoszem Adamskim.
Uczestnicy mieli sposobność dowiedzenia się między innymi : czy można użyć pianki poliuretanowej do izolacji całego budynku, czy istnieją miejsca w których piana nie może być zastosowana, czy nadaje się ona do użytku w zarówno nowym, jak i starym budownictwie, jak dobrać odpowiednią grubość piany itp.
Żeby podnieść szczelność budynków eksperci budowlani zalecają polepszenie parametrów izolacyjnych ścian zewnętrznych, a także zminimalizowanie obecności mostków termicznych. Rozwój myśli technologicznej izolacyjnych materiałów budowlanych, idzie w kierunku nowocześniejszych materiałów, o lepszych parametrach termoizolacyjnych. Ma to na celu polepszenie izolacji bez nadmiernego zwiększania objętości budynku.
Opiekun Naukowy Koła wraz z Zarządem kieruje słowa podziękowania dla studentów oraz dla naszych młodszych kolegów  - uczniów za liczny udział.
Specjalnie podziękowanie dla Firmy PURIOS za profesjonalne wsparcie.