Filmowe impresje z Festiwalu Nauki

19 kwietnia 2018 roku, w kolejnym dniu XII Festiwalu Nauki PWSZ w Pile, odbyły się między innymi pokazy zorganizowanie przez Pracownię Matematyki, Fizyki i Chemii kierowaną przez prof. nadzw. dr hab. Stanisława A. Różańskiego. W przygotowaniach oraz demonstracji doświadczeń brali aktywny udział studenci kierunku Budownictwo, którzy tworzą SKN Robo-Umysł oraz zainteresowani studenci kierunku Elektrotechnika.

Prof. Stanisław A. Różański wygłosił wykład popularnonaukowy pt. Smak mechaniki kwantowej – zjawiska kwantowe w układach biologicznych. W trakcie wykładu omówiono podstawowe odkrycia dotyczące mechaniki kwantowej takie jak: prawo Plancka, wzór Einsteina-Millikana, rozproszenie Comptona, fale materii de Broglie’a, postulaty Bohra, zasada nieoznaczoności Heisenberga, interpretacja Borna funkcji falowej, zjawisko dekoherencji, tunelowanie, czy splatanie w układach kwantowych. Omówiono zastosowanie mechaniki kwantowej w celu wyjaśnienia mechanizmu leżącego u podstaw magnetorecepcji, fotosyntezy, czy rozpoznawania zapachów w wyniku nieelastycznego tunelowania elektronów. 

Wykład zakończył test z nagrodami ufundowanymi przez PWSZ w Pile.