II Spartakiada Wielkopolska FAR

2 czerwca, w poznańskiej Hali ARENA, przeprowadzona została II Spartakiada Wielkopolska Fundacji Aktywna Rehabilitacja (FAR). W tym roku do grupy dzieci z Wielkopolski dołączyli przedstawiciele innych województw. Łącznie wystartowało około 100 zawodników w wieku 4-18 lat, którzy poruszają się na wózkach inwalidzkich.

Swój udział w organizacji tego ważnego przedsięwzięcia miało siedmioro studentów I i II roku fizjoterapii PWSZ w Pile. Były to studentki I roku: Marta Jóźwiak, Klaudia Czechowska, Wiktoria Plewa, Kinga Koralewska, Ksenia Matuszak oraz studenci II roku: Paulina Puś i Kuba Stucharski.
Ich rolą była pomoc i zabezpieczenie dzieci, biorących udział w zawodach. A pracy było co niemiara, ponieważ współzawodnictwo odbywało się w 6 konkurencjach startowych:

  • Sprint (dyscyplina startu indywidualnego, czas mierzony na odcinku 15 metrów).
  • Łucznictwo (7 strzałów do tarczy z określonej odległości - 3 lub 6 metrów - przydzielonej do poszczególnych grup startowych. Do końcowego wyniku brano pod uwagę 5 najlepszych strzałów).
  • Rzut do kosza (łącznie 10 rzutów, po 2 z pięciu lokalizacji rozmieszczonych na półkolu wokół kosza. Ograniczony czas na oddanie rzutu).
  • Pchnięcie kulą (dwie próby, liczona lepsza. Wielkości i ciężar kuli, dobrany do poszczególnych grup startowych).

 Studenci PWSZ w Pile zajmowali się konkurującymi w dwóch kategoriach:

  • Bieg długodystansowy (rywalizacja ze startu wspólnego. Do poszczególnych grup startowych przydzielony był dystans ok. 150m, 600m oraz 1000m).
  • Tor przeszkód (start indywidualny, tor imituje trudności architektoniczne takie jak krawężnik, podjazd, próg, tory, a także wymaga precyzji w pokonaniu dodatkowych przeszkód.).

Bardzo dziękujemy naszym Studentom fizjoterapii za zaangażowanie i poświęcenie wolnego czasu na sobotnie zmagania sportowe, organizowane przez Fundację Aktywna Rehabilitacja, a także mgr Joannie Wawrockiej, sprawującej nad nimi opiekę.