Warsztaty osteopatyczne na fizjoterapii

Osteopatyczne podejście do dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa – to temat spotkania, zorganizowanego dla fizjoterapeutów PWSZ w Pile. Teorię, i co ważniejsze – praktykę, zaprezentowali Tomasz Borucki i Radosław Sikorski z OSD Polska – jedynej w Polsce filii Niemieckiej Szkoły Osteopatii – OSD Osteopathie Schule Deutschland.

Nasi studenci mieli okazję poznać nieco inne techniki, niż te, których uczymy standardowo w ramach programu na kierunku fizjoterapia – podkreśliła dr Małgorzata Wójcik, Kierownik Zakładu Fizjoterapii, która zorganizowała spotkanie.
Nasi przyszli fizjoterapeuci, chętnie skorzystali z wiedzy i doświadczenia prowadzących spotkanie, testując nowe, alternatywne techniki na sobie.

Osteopata leczy struktury ciała pacjenta i oddziałuje na ich fizjologię. Właściwe leczenie osteopatyczne jest terapią czysto manualną. Przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu konkretnej metody terapeutycznej uwzględnia się takie czynniki jak dieta, sytuacja psychiczna i społeczna oraz inne okoliczności życiowe pacjenta i włącza się je w program leczenia. Osteopaci muszą posiadać szeroką wiedzę medyczną, zwłaszcza w zakresie anatomii i fizjologii. Muszą oni przyswoić sobie specjalistyczne procedury diagnostyczne i terapeutyczne oraz znać filozoficzne i koncepcyjne założenia swojego zawodu. (źródło: www.osd-polska.pl)

foto: Karol Jaskółka