Nowy Prorektor Uczelni wybrany

28 czerwca, Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, dokonało wyboru nowego Prorektora Uczelni.
Prorektorem ds. Jakości Kształcenia i Studentów został DR PAWEŁ DAHLKE.

Dr Paweł Dahlke – jest wykładowcą na kierunku ekonomia PWSZ w Pile od roku 2002. Pracę doktorską pt. Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu rozwoju gospodarczego województwa wielkopolskiego w latach 2000-2011, obronił na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Posiada znaczne doświadczenie samorządowe – był Wiceprezydentem Miasta Piły w latach 2003-2010, Radnym Miasta Piły (kadencja IV, V, VI oraz obecna). Aktualnie jest członkiem Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, pełni także funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

fot. Paweł Dahlke (Fb)