Marszałek Marek Borowski gościem PWSZ w Pile

W dniu 27 sierpnia br. naszą Uczelnię odwiedził Marszałek Sejmu IV kadencji, Senator RP, Pan Marek Borowski.
JM Rektor prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski oraz Prorektor ds. Jakości Kształcenia i Studentów dr Paweł Dahlke przedstawili ofertę kształcenia, realizowane aktualnie projekty oraz inwestycje, po czym zaprezentowali Panu Marszałkowi bazę dydaktyczną pilskiej PWSZ.
Szczególne zainteresowanie Pana Marszałka wzbudziła najnowsza inicjatywa dotycząca utworzenia nowoczesnego Centrum Symulacji Medycznych, którego celem,  już w nadchodzącym roku akademickim, stanie się kształcenie pielęgniarek w warunkach odtwarzania realnych sytuacji klinicznych w pracowniach dydaktycznych. Poza ww. projektem, Pan Marszałek odwiedził również Centrum Fizjoterapii, obiekty sportowe oraz kilka wybranych pracowni i laboratoriów.